Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[I1] TRƯỞNG BỘ PHẬN TRUYỀN THÔNG

Work Location Ha Noi (Cau Giay District)
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 10 Years
Salary 25,000,000 - 35,000,000 VND
Industry Customer Service
Deadline to Apply 31/08/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Seniority Allowance
  • Annual Leave

Job Description

 Hoạt động Truyền thông nội bộ: 

- Lên kế hoạch hoạt động, kế hoạch ngân sách và tổ chức triển khai các chương trình truyền thông nội bộ của Công ty

- Quản lý các kênh truyền thông nội bộ, nghiên cứu và phát triển các hoạt động hướng tới sự kết nối và bồi đắp các giá trị văn hóa nội bộ của BSV.

- Phân tích và báo cáo hiệu quả hoạt động

 Hoạt động truyền thông thương hiệu:

- Tiếp nhận định hướng từ Ban lãnh đạo, triển khai các hoạt động về truyền thông thương hiệu trên các kênh online/ offline

- Thiết lập và chăm sóc các mối quan hệ báo chí, các cơ quan liên quan đến hoạt động thương hiệu, truyền thông

- Nghiên cứu xu thế ngành, các hoạt động của khách hàng và đối thủ để có các định hướng về nội dung và các chiến dịch phục vụ cho hoạt động tiếp cận khách hàng tiềm năng và mở rộng thị trường.

 Công tác quản lý:

- Xây dựng định biên nhân sự,

- Quản lý hiệu quả công việc

- Thực hiện đào tạo, đánh giá và phát triển nhân sự bộ phận theo yêu cầu của công ty.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên & Ban Giám đốc

 

Job Requirement

 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

 Ứng viên tuổi từ 30 -40 tuổi,

 Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

 Khả năng thuyết trình, giao tiếp tốt

 Khả năng tư duy sáng tạo

 Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc.

 Thành thạo Microsoft Office, hệ thống quản trị nội dung và nền tảng truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, v.v.).

 Tiếng Anh giao tiếp khá trở lên hoặc tiếng Nhật giao tiếp khá trở lên

 Năng động, nhạy bén, dễ tạo thiện cảm, truyền cảm hứng

 Sáng tạo và thẩm mỹ, ham học hỏi.

 Là người có khả năng kết nối, gắn kết giữa các bộ phận

Bell24VN Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.