Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[H4] TRAINING EXECUTIVE FOR CONTACT CENTER - THU NHẬP 10M -14M

Work Location Ho Chi Minh (Tan Binh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Customer Service
Deadline to Apply 30/08/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

A. Xây dựng kế hoạch đào tạo

- Khảo sát nhu cầu đào tạo của bộ phận/phòng ban

- Thiết kế và phát triển nội dung các chương trình đào tạo

- Xây dựng lộ trình học tập dựa trên Khung năng lực

B. Triển khai đào tạo

- Triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo hội nhập/kỹ năng mềm/kiến thức nghiệp vụ cho nhân viên/quản lý của công ty

C. Báo cáo và đánh giá hiệu quả sau đào tạo

- Thiết kế các tiêu chí đánh giá/công cụ đo lường phù hợp cho các chương trình đào tạo nhằm đánh giá hiệu quả đào tạo trong và sau khi các chương trình được triển khai

- Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo định kỳ và theo yêu cầu từ BGĐ

D. Phát triển sản phẩm E-Learning

- Xây dựng và triển khai các sản phẩm E-Learning trên hệ thống LMS

E. Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Job Requirement

Nam hoặc Nữ độ tuổi từ 23 trở lên.

Trình độ học vấn từ Cao đẳng

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm đào tạo kỹ năng mềm cho doanh nghiệp; trong đó có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm xây dựng bài giảng E-learning

Nắm vững các khái niệm và áp dụng linh hoạt các phương pháp đào tạo trong từng điều kiện cụ thể: mentoring, training, coaching, huddle

Kỹ năng cần thiết: Giao tiếp; Lập kế hoạch; Tư duy phân tích và báo cáo; Làm việc nhóm; Thuyết trình; Phát triển mạng lưới mối quan hệ; Chịu áp lực công việc

Sử dụng thành thạo MS Office, đặc biệt là MS Excel và PowerPoint; Phần mềm xử lý Video/ Hình ảnh

Tính cách: năng động, hướng ngoại, chủ động, ham học hỏi

Bell24VN Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.