Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[H3] Trainer Executive - (10M - 14M) - Trainer For Sales

Work Location Ho Chi Minh (Tan Binh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification No Degree
Experiences 1 Years
Salary 10,000,000 - 14,000,000 VND
Industry Insurance, Real Estate, Sales / Business Development, Customer Service, Banking, Consulting
Deadline to Apply 31/07/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

A. Xây dựng kế hoạch đào tạo
- Khảo sát nhu cầu đào tạo của bộ phận/phòng ban
- Thiết kế và phát triển nội dung các chương trình đào tạo
- Xây dựng lộ trình học tập dựa trên Khung năng lực
B. Triển khai đào tạo
- Triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo hội nhập/kỹ năng
mềm/kiến thức nghiệp vụ cho nhân viên/quản lý của công ty
C. Báo cáo và đánh giá hiệu quả sau đào tạo
- Thiết kế các tiêu chí đánh giá/công cụ đo lường phù hợp cho các
chương trình đào tạo nhằm đánh giá hiệu quả đào tạo trong và sau khi
các chương trình được triển khai
- Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo định kỳ và theo yêu cầu từ BGĐ
D. Phát triển sản phẩm E-Learning
- Xây dựng và triển khai các sản phẩm E-Learning trên hệ thống LMS

Job Requirement

- Nam hoặc nữ độ tuổi từ 23 trở lên. Trình độ học vấn từ Cao đẳng
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm đào tạo kỹ năng mềm cho doanh nghiệp;
trong đó có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm xây dựng bài giảng E-learning
Nắm vững các khái niệm và áp dụng linh hoạt các phương pháp đào tạo
trong từng điều kiện cụ thể: mentoring, training, coaching, huddle

- Kỹ năng cần thiết: Giao tiếp; Lập kế hoạch; Tư duy phân tích và báo cáo;
Làm việc nhóm; Thuyết trình; Phát triển mạng lưới mối quan hệ; Chịu áp
lực công việc
- Sử dụng thành thạo MS Office, đặc biệt là MS Excel và PowerPoint; Phần
mềm xử lý Video/ Hình ảnh
- Tính cách: năng động, hướng ngoại, chủ động, ham học hỏi

Bell24VN Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.