Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[H1] CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO - TRAINING EXECUTIVE ( LƯƠNG TỪ 10 -14 TRIỆU)

Dự án miền Nam

Work Location Ho Chi Minh (Tan Binh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Customer Service, Human Resources, Quality Control (QA/QC)
Deadline to Apply 31/07/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Xây dựng và triển khai các sản phẩm E-Learning trên hệ thống LMS
- Khảo sát nhu cầu đào tạo của bộ phận/phòng ban
- Thiết kế và phát triển nội dung các chương trình đào tạo
- Xây dựng lộ trình học tập dựa trên Khung năng lự
- Triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo hội nhập/kỹ năng
mềm/kiến thức nghiệp vụ cho nhân viên/quản lý của công ty
- Báo cáo và đánh giá hiệu quả sau đào tạo
 

Job Requirement

 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm đào tạo kỹ năng mềm cho doanh nghiệp;
 • Trong đó có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm xây dựng bài giảng E-learning
 • Nắm vững các khái niệm và áp dụng linh hoạt các phương pháp đào tạO trong từng điều kiện cụ thể: mentoring, training, coaching, huddle
 • Nam hoặc nữ độ tuổi từ 23 trở lên. Trình độ học vấn từ Cao đẳng
   

Bell24VN Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.